O nás Technické vybavenie Naj zákroky Ďaľšie estetické zákroky Kozmetika Plastická a cievna chirurgia

Otázky na
MUDr. Šrámekovú

tel.: +421 2 444 511 25 fax.: +421 2 444 511 13


  <  
REGEN ACR /AUTOLÓGNA BUNKOVÁ REVITALIZÁCIA/

Revitalizácia pomocou rastových faktorov a kmeňových buniek z vašej vlastnej plazmy

Cieľ: autorevitalizácia kože.,tj.zlepšenie jej elasticity,tonusu,zjemnenie vrások a rozjasnenie pleti
Popis metódy: Pacientke sa odoberie jej vlastná krv,dá sa do špeciálnej sterilnej skúmavky so špeciálnym gélom/švajčiarska firma Regen Lab/vďaka ktorému sa po centrifugácii oddelí plazma bohatá na trombocyty a leukocyty. Tá sa následne aplikuje početnými mikro-injekciami do strednej vrsvy kože/mezodermy/pacienta. Alfa-granuly aktivovaných trombocytov uvolňujú rastové faktory a spôsobia delenie a migráciu nediferencovaných mezenchymálnych buniek/kmeňové bunky/. Leukocyty tiež uvolňujú rastový faktor, ktorý následne stimuluje tvorbu nových ciev/angiogenézu/
Výhoda: Absolútne prirodzená metóda regenerácie,ktorá vďaka rastovým faktorom a kmeňovým bunkám prítomným v plazme predstavuje budúcnosť medicíny 21.storočia a dá sa vykonávať celoročne.

Pomocou sterilného kitu od švajčiarskej firmy RegenLab sa pacientke odoberie jej vlastná krv.Krv sa odoberá priamo do sterilnej skúmavky so špeciálnym gélom/patent RegenLab/ vďaka ktorému sa po centrifugácii oddelí plazma bohatá na trombocyty/je ich 2-4 viac ako v normálnej krvi/ a leukocyty.Tá sa následne aplikuje technikou početných mikroinjekcií do strednej vrstvy kože/mezodermy/.

Po aplikácii do kože pacienta začnú alfa-granuly aktivovaných trombocytov uvoľňovať rastové faktory a spôsobia migráciu a delenie nediferencovaných mesenchymálnych buniek/kmeňové bunky/. Leukocyty tiež uvoľňujú rastový faktor,ktorý následne vyvolá tvorbu nových cievok/angiogenézu/. Výsledkom je skutočná 3D biorevitalizácia pokožky,zlepšenie jej elasticity,tonusu,vypnutie kože a zjemnenie vrások.

Na dosiahnutie dlhodobého efektu sú potrebné 3 sedenia/1x mesačne/, potom postačuje 1 sedenie raz ročne na udržanie efektu omladenia. Táto autológna regenerácia tkanív predstavuje vďaka rastovým faktorom a kmeňovým bunkám prítomných v plazme budúcnosť medicíny 21.storočia.