O nás Technické vybavenie Naj zákroky Ďaľšie estetické zákroky Kozmetika Plastická a cievna chirurgia

Otázky na
MUDr. Šrámekovú

tel.: +421 2 444 511 25 fax.: +421 2 444 511 13


  <  
Liečba vrások dolnej tretiny tváre botulotoxínom


Použitie botulotoxínu na liečbu mimických vrások v hornej tretine tváre je veľmi dobre známe. Dámy, ktoré úž podobným spôsobom riešili vrásky hnevu medzi obočím, vodorovné vrásky čela či vrásky okolo očí, budú iste so mnou súhlasiť, že je to aj veľmi úspešná, jednoduchá a obľúbená liečba s vynikajúcim efektom.

Menej známy je fakt, že botulotoxínom sa dajú urobiť malé zázraky aj v dolnej tretine
tváre a to zjemniť vrásky okolo pier, pozdvihnúť klesajúce ústne kútiky a zároveň vylepšiť
krásny ovál dolnej sánky, zjemniť bradu a technikou tzv. "mezobotulotoxinu" zjemniť mnohopočetné vrásky na lícach a v dekolte.

Treba si však uvedomiť jednu vec. Zatiaľ čo vrásky hornej tretiny tváre sú primárne
dynamické, tj. vznikajú následkom mimiky tváre, vrásky v dolnej tretine tváre vznikajú kombináciou dynamických a statických síl, tj. mimiky a zmien spôsobených starnutím. Preto ak sú vrásky výrazné, nestačí len pichnúť botulotoxín, ale po 10-12 dňoch /po úplnom rozvinutí efektu/, následne dopichnúť do tejto oblasti aj kyselinu hyalúronovú, ktorá vytvorí objem.

Napríklad, ak má klientka výrazné vrásky nad hornou perou a vrásky ťahajúce sa od ústnych kútikov smerom k brade a ja použije len výplň vrások nikdy nebude efekt 100% -ný. Ale ak si najprv botulotoxínom zrelaxujem okoloústny sval a sval sťahujúci kútik nadol a následne po 10-12 dňoch budem aplikovať ako výplň kyselinu hyalúronovú, efekt bude úžasný.

Cieľom liečby vrások v dolnej tretine je dosiahnuť ich viditeľné zjemnenie pomocou relaxácie svalov, z ktorých mnohé fungujú ako depresory /ťahače nadol/ a u mnohých klientov je ich tonus a používanie pri mimike veľmi výrazné.

Do liečby tejto časti tváre botulotoxínom sa skutočne môže pustiť len skúsený lekár pracujúci s týmto prípravkom už dlhé roky a ovládajúci perfektne anatómiu svalov a ich funkciu. Tieto svaly sú totiž potrebné aby tvár zostala funkčná, tj. aby sme napriek relaxácie niektorých svalov mohli i naďalej bez problémov, jesť, hrýzť, piť, rozprávať a usmievať sa.

Ja sama liečim túto lokalitu viac ako rok s vynikajúcimi výsledkami a napriek 9-ročnej skúsenosti s aplikáciou botulotoxínu stále zostávam na tzv. "bezpečnej strane" a moje heslo
znie: "Radšej menšiu dávku, pretože dopichnúť sa dá vždy.


1. Okoloústny sval /m. orbicularis oris/
Je zodpovedný za vytváranie radiálnych vrások na hornou a pod dolnou perou. Zväčša stačí pichnúť 2-4 body nad hornou perou a 2 body pod dolnou perou a to povrchovo. Bonusom je veľmi jemné vytočenie okraja pier, čo pôsobí prirodzene a dodá perám mladistvý vzhľad. Ak sú vrásky začínajúce, stačí len botulotoxín, ak sú výraznejšie treba aplikáciu následne kombinovať s kyselinou hyalúronovou.

2. Sťahovač ústneho kútika /depresor anguli oris/

Je zodpovedný za smutný výraz úst, keď kútiky smerujú nadol a spolu s hornou časťou platyzmy v oblasti sánky /platyzma - veľký sval krku/ sa podieľa na vzniku vrások až záhybov smerujúcich od ústneho kútika smerom nadol.

Ak zredukujeme silu týchto ťahačov nadol, nastane logicky prevaha elevátorov, tj. svalov ťahajúcich nahor a dosiahneme tzv. malý lifting aj okraja sánky. V literatúre sa často označuje ako tzv. "nefertiti lift." Opäť platí to isté, ak je klientka mladšia stačí použiť len botulotoxín, ak je staršia je nutné následne vytvoriť aj objem tváre pomocou kyseliny hyalúronovej.


3. Bradový sval /m. mentalis/
Ak má klientka tento sval veľmi silný, často sa objavuje tzv. zjamkovatenie nielen pri cielenom stiahnutí svalu, ale aj pri rozprávaní čo spôsobuje neatraktívny vzhľad brady. U niektorých sa brada vekom akoby vytáčala smerom nahor a tým sa časom vytvára nepekná pozdĺžna vráska pod dolnou perou na hornom okraji brady. Aplikácia botulotoxínu do 1 alebo 2 bodov /podľa tvaru svalu/ vedie k veľmi estetickému zjemneniu brady.

4. Zoštíhlenie tváre a zjemnenie tváre /m. masseter/ pomocou botulotoxínu /BTX/
Veľa žien, ktoré majú tzv. štvorcový /hranatý/ typ tváre, ktorý dodáva tvrdší výraz, túži po jemnom, oválnom type tváre. Hranatý tvar tváre je spôsobený geneticky alebo počas života sa žuvací sval stane prisilným /môže ísť o nočné škrípanie zubov, zatínanie zubov pri hneve, časté žuvanie žuvačky, časté jedenie žuvacích a tvrdých cukríkov a pod/. Oslabením žuvacieho svalu aplikáciou BTX sa zredukuje jeho veľkosť čo zjemní ovál tváre a tvár pôsobí štíhlejšie a jemnejšie. Aplikáciu môže vykonávať len skúsený lekár, ktorý dokonale ovláda anatómiu.

Robí sa jedno sedenie, druhé spravidla o 2-3 mesiace, potom stačí jeden krát ročne.

5. Mezobotulotoxín /je to technika aplikácie/

Pri tejto technike aplikujeme skutočne mikrodávky veľmi povrchovo do kože liečenej oblasti, pričom jednotlivé body sú od seba vzdialené asi 2 cm. Pri tejto technike sa neovplyvní činnosť svalov liečenej oblasti, ale len povrchové myofibrily, ktorých ťah sa podieľa na vzniku mnohopočetných jemnučkých povrchových vrások na lícach.

Takýmto spôsobom sa dá vylepšiť aj dekolt. Mezobotulotoxín môžeme po 2 týždňoch kombinovať s inými antiaging procedúrami, akými sú stále najviac obľúbené fotoomladenie, rádiofrekvencia a mezoterapia, či tzv. dracula terapia.